© Copyright 2014-2021  Niklas Nylin och Mikael Nylin
Här kommer jag att publicera lite bilder och information om 3D-Foto/Stereofoto. Jag har arbetat med att fotografera och producera olika former av stereoskopiska bilder och fotografier. Jag började fotografera i stereo när jag köpte min första digitala kamera i början av 2000-talet. I början blev det mest stereoskopiska bilder där man fotograferar två bilder av samma motiv men med en liten sidoförskjutning mellan tagningarna. Dessa två bilder sammanfogades till en bild och kodades i stereoformatet Anaglyph, detta format visar två bilder i en med hjälp av två olika färger (Röd-Cyan). För att kunna ta del av 3D-effekten i dessa bilder så krävs att man har ett par 3D-glasögon i samma färgkombination. Dessa är billiga eftersom de oftast är tillverkade i papper och färgad plastfilm. De två fotografierna kan även sättas samman till ett Stereo-par, där man antingen väljer att para ihop bilderna som de är fotograferade Vänster bild - Höger bild, detta kallas för Parallellt Stereo-par och det finns olika typer av hjälpmedel för att titta på dem. Det går även att titta på dem utan hjälpmedel om man fokuserar en liten bit “bakom” bilderna. Om man istället väljer att para ihop bilderna som Höger bild - Vänster bild så kallas detta för kors-seende. Här måste man betrakta bilderna genom att fokusera framför bilderna. Fördelen med Parallell-seende och Kors-seende stereo-par till skillnad mot Anaglyph är att man ser två bilder som har kvar sina originalfärger och inte som vid Anaglyph fått röd- och cyan-färgkodning som sedan måste kodas upp genom ett par 3D-glasögon i samma färg. Fördelen med Anaglyph är annars att båda bilderna är placerade under samma yta och inte bredvid varandra, vilket gör att en Anaglyph bild bara kräver halva bild-bredden mot de andra två sätten. På senare tid har jag fotograferat och tillverkat en annan typ av 3D-bilder. Dessa kallas för 3D Lenticular och består av många fotografier i en och samma bild. När man fotograferar för lenticular så fotograferar man ett stort antal bilder, det är inte ovanligt att man tar upp mot 50 bilder eller fler, dessa bilder används senare vid processen att bygga upp 3D-bilden. När man tillverkar dessa bilder manuellt så skrivs bilderna ut på fotopapper och lamineras med ett laminat. Lenticular-laminatet är uppbyggt av något som heter lenticules som är små fina linjer av optisktmaterial. När man producerar lenticular-bilder via Offsettryck eller Stortryck så printas färgen direkt på baksidan av linsen. Tekniken är tidskrävande och kräver stor noggrannhet eftersom man arbetar med mycket små marginaler. De färdiga bilderna är dock små underverk i sig. Man kan med denna print-teknik framställa bilder som kan visa 3D-DJUP och/eller bilder som rör sig eller byter motiv när man rör på bilderna. Effekter som FLIP (Motivbyte), ZOOM (Storleksförändring), MORPH (gradvis motivförändring från t.ex. ett ansikte till ett annat ansikte) samt ANIMATION (en liten filmsekvens). På senare tid har det kommit TV-apparater som kan visa 3D och jag har nu även börjat ta fram mina stereobilder i ett format som passar för min 3D-TV. De två största teknikerna att visa 3D via TV-apparaterna är AKTIVA- eller POLARISERADE-glasögon. AKTIVA-glasögon tänder och släcker de olika “linserna” för att dina ögon ska se rätt bild för rätt öga som din TV visar. TV:n visar alltså en bild i taget i snabb frekvens och glasögonen är synkroniserade till den frekvensen, POLARISERADE-glasögon har istället olika polarisation för Vänster- och Höger-öga. TV:n visar en bild som är interlacead med Vänster- och Höger-bild på varannan linje och dessutom POLARISERADE till rätt lins i dina 3D-glasögon. Detta gör att du ser båda bilderna samtidigt, men med halva upplösningen på bilderna, dock slipper man om man är känslig det “flimmer” som kan uppfattas med AKTIVA-glasögon.

3D- och STEREO-Fotografering